Cookies en Privacy

PRIVACYVERKLARING BUUR

Kom je bij ons langs voor eten of een leuke activiteit? Dan kan het voorkomen dat we je gegevens nodig hebben. Daarom informeren we je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens. We zien het namelijk als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden we ons aan relevante regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring maken we je graag duidelijk welke gegevens we verzamelen en waarom, hoe we jouw privacy waarborgen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden we informatie aan jou of anderen verstrekken. 

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

BUUR is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van gegevens die met ons worden gedeeld. Om dit te bewerkstelligen volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening heeft als doel om de privacy van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht gegaan en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op.

BUUR staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de onderstaande gegevens:
BUUR
Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen
KvK 66822742

Reden van gegevensverwerking
Maak je een reservering voor ons restaurant of één van onze activiteiten, of schrijf je je in voor de nieuwsbrief? Dan verwerken we jouw noodzakelijke persoonsgegevens, zoals je voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummers. We registeren gegevens met de volgende redenen:

– Om contact met je te kunnen opnemen;
– Om informatie te sturen;
– Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Uiteraard houden we rekening met je voorkeur om wel of niet benaderd te worden bij ons. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan door onderaan de nieuwsbrief je voorkeur aan te geven. Voor andere vragen of verzoeken kan je een mail sturen naar info@buurnijmegen.nl of per post een brief sturen o.v.v. ‘privacyverzoek’.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens 

Volgens de wetgeving mag BUUR alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de volgende wettelijke grondslagen geldt:

– Na verkregen toestemming van betrokkenen;

– In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

– Om de wet na te leven, zoals voor boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving;

– In verband met de gerechtvaardigde belangen van BUUR, waarbij we erop letten dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is;

– De uitoefening en de verdediging van de rechten van BUUR, bijvoorbeeld bij geschillen;

– Het beheer van de gegevens van donateurs of sponsoren, of de ondersteuning daarvan;

– Het verzorgen en verbeteren van de website (zie Website en cookies).

Website en cookies

Op de website van BUUR worden bezoekersgegevens onder andere bijgehouden in de vorm van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat. Een cookie bevat gegevens die het mogelijk maken je te herkennen als bezoeker en een aantal functionaliteiten op de website aan te passen om het gebruiksgemak te vergroten. We kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren vastleggen met behulp van je klikgedrag. Hiervoor vragen we de eerste keer dat je ons website bezoekt expliciet toestemming. Je kunt in je internetbrowsers het gebruik van cookies uitschakelen, zodat we je gegevens niet kunnen opslaan. De website zal dan gewoon blijven werken.

Naast cookies bewaren we ook bezoekgegevens door jouw klikgedrag te koppelen aan je IP-adres. Zo slaan we bijvoorbeeld de meest aangeklikte links op de pagina op. Dit doen we om de inrichting van onze website te optimaliseren. 

Beveiliging van persoonsgegevens

BUUR heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze fysieke en digitale opslagruimtes zijn beveiligd tegen gebruik door niet-gemachtigde personen. 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het delen van jouw persoonsgegevens garandeer jij dat deze juist en volledig zijn. Daarom kan BUUR jou bij het meedelen van onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief toegang tot (delen van) de website ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

BUUR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de regelgeving vereist. Voor de meeste gegevens houden we een termijn van maximaal een half jaar aan na het verstrijken van de inschrijving of overeenkomst, tenzij wettelijke of administratieve voorschriften een andere termijn voorschrijven.

Jouw privacyrechten 

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun jij deze te allen tijde intrekken. We verstrekken je gegevens niet aan derden.

Stuur je verzoeken of vragen m.b.t. privacy naar info@buurnijmegen.nl of per post onder vermelding van ‘privacyverzoek’ naar BUUR, Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen. Je ontvangt zo snel mogelijk een bericht van ons terug.

Ben je niet tevreden met het antwoord van BUUR? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens? Ga dan naar wetten.overheid.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit betekent dat onze privacyverklaring op elk moment kan worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds onze actuele privacyverklaring vinden.

Laatste update: 4 februari 2019

Waar wil je eten?

Bij BUUR Catering kun je een aanvraag voor catering doen op een van onze vaste locaties Villa Klein Heumen, De Boskas of Hortus Botanicus Nijmegen. Of op een locatie naar keuze. Catering voor kleine groepen onder 20 personen is helaas geen mogelijkheid, daarvoor kun je bij onze eetcafés terecht.

> Ga naar Buur Catering