BESTUUR STICHTING BUUR

Wijkplaats BUUR in Brakkenstein is een stichting met een stichtingsbestuur.
Samen met coördinator Linde en activiteitenbegeleider Merel van de stichting én met het eetcafé in Brakkenstein bouwt het bestuur van stichting Wijkplaats BUUR aan de gezelligste huiskamer van de wijk Brakkenstein. Een plek waar iedereen welkom is, mag zijn wie die is en mag houden van wie die wil.

Als bestuur brengen we structuur in de organisatie en financiën van de stichting. Om de drie jaar formuleren we een nieuwe visie en een sociale en verbindende ambitie voor Wijkplaats BUUR in Brakkenstein. Het bestuur vraagt fondsen aan voor mooie projecten die de buurt levendiger, gezelliger, groener en leefbaarder maken en waardoor de bewoners elkaar beter leren kennen, weten te vinden en elkaar helpen. Linde, onze netwerkcoördinator is de spil in het wijknetwerk in Brakkenstein. In dit netwerk betrekken we beroepskrachten uit zorg en welzijn, kleine stichtingen en verenigingen en bewonersinitiatieven in Brakkenstein. Met hen formuleren we uitdagingen voor de wijk waar we gezamenlijk aan werken.

Bestuursleden
• Melanie Reekers: voorzitter
• Netty de Hoogh: penningmeester
• Paul Bosch: secretaris
• Mia Peeters: algemeen bestuurslid met portefeuille tuin
• Jo Brouwers algemeen bestuurslid met portefeuille vakkenkast-cadeauwinkel (Vakwerk) en Repair Café. Jo is ook onze maker, degene die van alles bouwt en repareert, zowel binnenin als buiten bij BUUR.

Joske Lamers adviseert de stichting op het gebied van communicatie. Daar waar wij vooral bezig zijn met de uitvoering van onze taken, helpt zij ons scherp te blijven bij het uitdragen van wat we doen en wat we willen bereiken. Zodat de wijk weet waar wijkplaats BUUR in Brakkenstein mee bezig is, wat we gaan doen en hoe je mee kunt doen. Joske schrijft ook regelmatig over ons in het wijkblad, heeft meegewerkt aan de nieuwe website en doet mee in verschillende projecten als verhalen-ophaler.

Heb je een vraag aan ons als bestuur? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via stichting@buurbrakkenstein.nl.

Waar wil je eten?

Bij BUUR Catering kun je een aanvraag voor catering doen op een van onze vaste locaties Villa Klein Heumen, De Boskas of Hortus Botanicus Nijmegen. Of op een locatie naar keuze. Catering voor kleine groepen onder 20 personen is helaas geen mogelijkheid, daarvoor kun je bij onze eetcafés terecht.

> Ga naar Buur Catering